Digitale handtekening pdf rechtsgeldig

2019-10-15 19:24

In dit kader is het ook leuk om te weten, dat b. v. in de VS wel gebruik wordt gemaakt van een touch beeldschermpje, waarop je met een pen een handtekening moet plaatsen.Is een digitale handtekening rechtsgeldig? De digitale handtekening is een rechtsgeldige manier om een overeenkomst te sluiten door het versturen van beveiligde elektronische persoonsgegevens dat aan het oorspronkelijke document is toegevoegd tussen verzender en ontvanger. digitale handtekening pdf rechtsgeldig

Een elektronische handtekening of digitale handtekening is een elektronische variant van een handgeschreven handtekening. Een elektronische handtekening bestaat uit elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan een digitaal document.

Artikel 15a. Een elektronische handtekening heeft dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien de methode die daarbij is gebruikt voor authentificatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval. Als de betrouwbaarheid aangetoond kan worden (bijvoorbeeld in een groep bekende gebruikers) is deze handtekening rechtsgeldig. Dit type handtekening is echter gemakkelijk te vervalsen. De GlobalSign PDF handtekening is een geavanceerde digitale handtekening. digitale handtekening pdf rechtsgeldig Digitale handtekening PDF Bij het zetten van een digitale handtekening op een PDF document denk men vaak aan plaatsten van een digitale krabbel. Er wordt dan vaak aangenomen dat het plaatsen van de kopie van de natte handtekening in een PDF bestand dezelfde rechtsgeldigheid heeft al de natte handtekening op papier.

In tegenstelling tot de handtekening op papier kent de elektronische handtekening drie verschillende vormen. Alle drie de vormen zijn rechtsgeldig, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. digitale handtekening pdf rechtsgeldig Als u een PDFdocument of een formulier wilt ondertekenen, kunt u uw handtekening typen of tekenen, of een afbeelding van uw handgeschreven handtekening invoegen. U kunt ook tekst toevoegen, zoals uw naam, bedrijf, functie of datum.

Rating: 4.97 / Views: 686